Et Liberapay-team koordinerer donationer fra flere donorer til flere modtagere. Donorerne vælger hvor meget de vil give, holdmedlemmerne specificerer hvordan de vil dele pengene, og Liberapay forsøger at fordele midlerne i overensstemmelse hermed.

En team-konto er ikke beregnet til at blive brugt af en enkelt juridisk enheds medlemmer. Den er designet til en gruppe uafhængige enkeltpersoner eller organisationer, der arbejder sammen om et fælles projekt. Det er dog også okay at oprette en teamkonto til et projekt, der kun har en bidragyder, da dette gør det muligt at markere en donation som bestemt til at støtte det projekt specifikt snarere end personen bag det.

En team-konto opbevarer ikke penge til senere brug. Hver donation distribueres øjeblikkeligt, enten til flere medlemmer hvis det er muligt, eller til et enkelt medlem, når opdelingen af pengene ikke understøttes af betalingsprocessoren. På grund af disse begrænsninger i betalingsbehandling kan de beløb som medlemmerne modtager midlertidigt være ubalanceret, især hvis teamet har færre donorer end medlemmer.

Hvis en Liberapay team-konto ikke passer til dine behov, kan du i stedet bruge Open Collective platformen, som tillader et team at være "vært" for en registreret nonprofit organisation. Denne "pengeansvarlige vært" er den lovlige ejer af teamets midler, fører tilsyn med hvordan de bruges og tager normalt et procent-gebyr for at finansiere sin egen drift. (Vi planlægger at implementere et lignende system i Liberapay, men vi ved ikke, hvornår det bliver gjort.)

At skabe et team

Du skal logge ind på din egen konto først.

Hvordan man bliver medlem af et team

Når du har bidraget til et holds projekt, så bed dets medlemmer om at invitere dig. Glem ikke at fortælle dem hvad dit brugernavn er.

At dele pengene

Der er ikke noget hierarki på et team, alle deres medlemmer er lige og sætter deres egne andel.

Du kan ændre din andel fra dit teams kontrolpanel. Den indeholder tabeller, der viser de nominelle andele for alle medlemmer for den næste og forrige betalingsdag, samt et skøn over de faktiske beløb de vil modtage på næste betalingsdag.

De nominelle andele er de rå tal, som medlemmerne indtaster selv. De faktiske andele beregnes af systemet: først opsummerer det de nominelle andele, så beregnes den procentdel som hver repræsenterer, og endelig anvendes disse procentsatser til at beregne den disponible indkomst. Nominelle andele fungerer også som maksimumsbeløb: de faktiske andele er aldrig højere end de nominelle, selvom der er ekstra indtægter til rådighed.

Du undrer dig måske over hvorfor vi behandler nominelle andele som maksimumbeløb i stedet for simple procentdele. Det er fordi maksimumbeløb giver et team mulighed for at have ubrugt indkomst (kaldet "resterende") og det er godt på flere måder. For det første giver det en "stødpude", der stabiliserer team-medlemmernes indkomst. For det andet letter det integrationen af nye medlemmer i et team, fordi deres andel tages fra resterende i stedet for at påvirke de øvrige medlemmers indkomst. For det tredje tillader det vores software at justere de beløb som donorer rent faktisk overfører til holdets medlemmer på en måde der afbalancerer donorernes bidrag over tid hvilket gør systemet mere retfærdigt. Endelig tilskynder det til at donere til et team, selvom det allerede har nået sit finansieringsmål, hvilket er godt for stabiliteten af holdets indkomst.

Automatiske andele

Som standard har alle teammedlemmer sat deres andel til den specialværdien 'auto', hvilket svarer til en ligelig andel af det resterende. Med andre ord: de medlemmer der selv ansætter deres andel bliver finansieret først, og så bliver det der er tilbage fordelt i lige store mængder til de medlemmer, der har sat deres andel til 'auto'.

Regulering af andels beløb

Når andelsneddrosling er aktiveret for et team, kan dets medlemmer ikke hæve deres andel højere end et maksimum beregnet på grundlag af de nominelle andele på tidspunktet for den forrige betalingsdag. Denne mekanisme skal tilskynde nye bidragsydere til at deltage i teamet ved at sikre dem, at de ikke vil tage en forkert proportioneret andel af indkomsten i deres første uger.

Grænsen virker på følgende måde: Du kan altid øge din andel til 1,00 US$ hvis den var under det. Du kan fordoble din andel i forhold til den foregående uge, du kan hæve din andel for at hæve holdets resterende indkomst, og du kan bringe din andel til niveauet for median-andelen for forrige betalingsdag. Uanset hvilken af disse muligheder der giver det højeste beløb, er det dit maksimum for ugen.

Andele er ikke begrænset hvis holdet kun har et medlem, eller hvis den foregående uges andele alle var nul (hvilket er tilfældet for et nyt team, der er blevet oprettet efter den seneste betalingsdag).

Kontakt venligst support, hvis du vil aktivere eller deaktivere grænserne for et eksisterende teams andele. Glem ikke at inkludere beviser for at ændringen er blevet godkendt af de øvrige holdmedlemmer.

Fjernelse af team-medlemskab

Du kan forlade et team fra dit teams kontrolpanel.

At smide et medlem ud af et team er endnu ikke implementeret. Kontakt venligst support med bevis for at medlemmet skal udmeldes og at der er enighed om det blandt de øvrige medlemmer.

Lukning af en team-konto

En teamkonto lukkes automatisk, når dets sidste medlem forlader den.