Avatar

Feddit.dk

Et gratis, non-profit dansk forum for alle interesser og emner.

Feddit.dk modtager 164,14 kr. hver uge fra 26 bidragsydere.
Doner   Betalingskort Direkte Debit

Beskrivelse

Feddit.dk er et gratis, non-profit dansk forum for alle interesser og emner. Feddit.dk er en instans af Lemmy, og er derved en del af Fediverset. Dette gør det muligt for brugere at se indhold fra hele det sociale internet.

Feddit.dk vil altid forblive gratis og vi vil aldrig gøre brug af reklamer. Derfor afhænger vi fuldkomment af støtte fra vores brugere for at dække omkostningerne. Ved at donere til Feddit.dk hjælper du med at dække omkostningerne til hosting, lager, opgradering og vedligeholdelse af sidens data og underlæggende infrastruktur.

Feddit.dk er ikke ligesom andre sociale medier

Næsten alle sociale medier som danskere bruger nu om dage styres af store amerikanske firmaer der primært er drevet af profit. Det mener vi hos Feddit.dk er meget problematisk. For det første er profit-drevne sociale medier fyldt med spam og reklamer. Derudover er de også uigennemsigtige; det er ikke til at vide hvilke algoritmer der ligger bag det du ser på Facebook, Twitter eller Reddit.

Feddit.dk er derimod ikke styret af nogen amerikansk enhed og har ikke profit som et mål. Feddit.dks eneste mål er at fungere som et rart og interessant sted at forbinde med andre danskere omkring lige de emner man har lyst til. Reklamer hjælper ikke dette mål og bruges derfor ikke. Feddit.dk er også som sagt en instans af Lemmy, hvis kode er frit tilgængeligt online. Der er ingen hemmelige algoritmer eller skjulte motiver.

Bidragsydere   Eksporter som CSV

Feddit.dk har 17 offentlige velyndere.

Top 10 støttere er:

Avatar
Christoffer
15,00 kr./uge
Avatar
Baizey
13,35 kr./uge
Avatar
~1838890
12,82 kr./uge
Avatar
President_Pyrus
10,00 kr./uge
Avatar
~1828534
9,61 kr./uge
Avatar
What The Fediverse
7,50 kr./uge
Avatar
Marand
7,50 kr./uge
Avatar
~1847041
7,50 kr./uge
Avatar
Capybara
7,50 kr./uge

Historie

Feddit.dk tilmeldte sig for 1 år siden.

Indkomst per uge (i dansk krone)

Antal bidragsydere per Uge